Řeckokatolický dřevěný chrám svatého Jana Křtitele, 1750, NKP

Řeckokatolický dřevěný chrám v obci Kalná Roztoka byl postaven v roce 1750. Je věnován svátku Narození úctyhodného a slavného Pánova proroka, předchůdce a Křtitele Jana. Jan Křtitel byl synem Alžběty a kněze Zachariáše. Kázal pokání. Žil jako asketa v poušti. U Jordánu ohlašoval příchod židy ocekávaného Mesiáše. Připravujíce lid na jeho příchod praktikoval křest pokání s vodou jako symbol záchrany v den přicházejícího soudu.
Dřevěný chrám v klan Roztokem byl postaven v srubovém stylu. Chrám sestává ze svatyně, chrámové lodě a předsíně. Předsíň má věž s kupolí a tříramenným křížem. Svatyně má na své střeše trojramenný kříž. Chrámová věž i chrámová střecha jsou pokryty dřevěnými šindeli. Tento chrám je jedinecný tím, že jeho dřevěné stěny jsou zvenku i zevnitř omítnuté a natřené vápnem ve snaze uchránit chrám před nepříznivým počasím. Vchod do chrámu je ze západní části do předsíně.
Chrám v obci Kalná Roztoka má zvláštní ikonami ozdobenou stěnu se třemi dveřmi, která stojí mezi chrámovou lodí a svatyní. Tento ikonostas pochází ze 17. století. Má pět řad ikon. Ikony svátků pocházejí z 18. století. V hlavním řadě ikonostasu jsou následující ikony: sv. Svatý Mikuláš, sv. Bohorodičky Hodegetria (ukazovatelka cesty), Kristus Ucitel a Mistr, sv. Jan Křtitel. Carské dveře sestávají ze dvou křídel s vyobrazeními čtyř evangelistů a svátku Zvěstování naší Přesvaté Vládkyně Bohorodičky Marii, vždy Panně. Na ostění carských dveří je znázorněn nalevo sv. Bazil Velký a napravo sv. Jan Zlatoústý.
Nad hlavním řadou ikonostasu je řada ikon velkých byzantských svátků s ikonou Poslední vecere. Nad řadou ikon velkých svátků je řada ikon svatých apoštolů s ikonou Kristus veleknězem. Nad řadou svatých apoštolů je řada starozákonních proroků. Z prostorových důvodů na ikonostasu chybí kříž. Pátý řada ikon se nachází pod hlavním řadou ikonostasu. V něm jsou následující ikony: Zjevení se Krista sv. Mikulášovi, sv. Petr a sv. Pavel. Ikonostas je koncipován v červeno-modrém provedení. Jeho sloupky, dale vyřezávané ozdoby, jakož i carské dveře, jsou pozlacené. Chrám byl poprvé obnoven v roce 1839.
Při chrámu stojí dřevěná zvonice se dvěma zvony. Starší zvon pochází z roku 1908, mladší zvon je z roku 1993. Objekt zvonice je položen na nízkém kamenném základě s velmi jednoduchou konstrukcí. Vrch zvonice je obložený šindelem a je zakončena tříramenným křížem. Zvonice byla restaurována v letech 1988 a 1989. Poslední kompletní restaurování chrámu se realizovalo v letech 2002 až 2004.

Bohoslužby:
každá druhá neděle v měsíci: 10:00 přes týden v úterý: v 17.00 hod., v letním období 18:00.

 

 

 

 

 

Adresa

Naše adresa:

Gréckokatolícky farský úrad Klenová 101, 067 72, Slovakia

GPS:

48.967765876811, 22.326532289142

Plan My Route

Výpis pohledávek

Vzor fontu použitého textu

Položka již byla vyžádaná
Kliknutím na tlačítko zobrazíte mapu.

Napsat recenzi

Price
Location
Staff
Services
Food
Publikuji ...
Vaše hodnocení bylo úspěšně odesláno
Vyplňte prosím všechny položky
Captcha check failed