Gréckokatolícky drevený chrám svätého Lukáša, 1826, NKP

Drevený gréckokatolícky chrám v obci Krivé je charakteristický svojou masívnosťou a jednoduchosťou. Bol postavený za pôsobenia kňaza Jána Halíka v roku 1826 na mieste staršieho objektu a je zasvätený svätému apoštolovi a evanjelistovi Lukášovi.
Zrubová stavba stojí na kamennej podmurovke, ktorá sa na západnej strane vytráca. Celý objekt má zjednotený obdĺžnikový pôdorys s polygonálnou svätyňou, predĺženou loďou a štvorcovou vežou. Veža vyrastá z predsiene, je vertikálne obložená doskami a lištami a zavŕšená je barokovou laternou s makovicou a krížom. V jej vnútri sa nachádzajú dva zvony. Jeden zvon pochádza z roku 1826, teda z roku výstavby chrámu. Chrám bol prekrytý jednoduchou sedlovou strechou, čím sa stratila trojvežatosť, taká typická pre okolité stavby tejto oblasti. V dôsledku ošindľovania svätyne a lode a olatovania predsiene pôsobí chrám dojmom jednodielnej stavby.
V skutočnosti je to trojpriestorová stavba. Vstupná časť sa nazýva predsieň, ľudovo babinec. V minulosti išlo o miesto vyhradené pre katechumenov a kajúcnikov. Zo symbolického hľadiska predstavuje očistec alebo trpiacu Cirkev.
Ďalšia časť je loď. V nej sa sústreďujú veriaci zúčastňujúci sa obradov. Zo symbolického hľadiska predstavuje putujúcu Cirkev, teda kresťanov žijúcich na zemi.
Tretia časť, ktorá sa nachádza za ikonostasom – obrazovou stenou, sa nazýva svätyňa. Predstavuje nebeské kráľovstvo – raj a tiež víťaznú oslávenú Cirkev v nebi.
Vzácny ikonostas tvoria ikony z rôznych časových období. V hlavnom rade sú v strede vyrezávané kráľovské dvere s medailónmi evanjelistov a výjavmi zvestovania. Spolu s ikonami svätého Mikuláša, Bohorodičky Hodigitrie, Krista Učiteľa a svätého apoštola Lukáša pochádzajú zo začiatku 18. storočia. Ikonostas má štvorradovú architektúru umiestnenú na štyroch poschodiach. Je ladený do tehlovočervernej farby. Netypicky pôsobí modré orámovanie zárubní cárskych dverí. Stĺpiky a rámy ikon sú pozlátené, cárske dvere sú dekorované strapcami hrozna.
Obzvlášť zaujímavými sú aj ikony mimo ikonostasu. Veľmi vzácna ikona Bohorodičky Hodigitrie s pochvalou z konca 16. storočia. Pochvalou nazývame zobrazenie prorokov po okrajoch ikony s ich proroctvami o Spasiteľovi. Ďalšou zaujímavou ikonou je Spasiteľ s nebeskými silami. Zobrazuje Krista na tróne vyžarujúceho nestvorené svetlo božstva obklopeného nebeskými silami. V rohoch ikony sa nachádzajú štyri bytosti, predstavujúce evanjelistov.
Ikona svätého archanjela Michala zobrazuje archanjela ako rytiera s mečom bojujúceho proti silám zla. Po stranách na klejmách (malých výjavoch po obvode ikony) sú zobrazené biblické udalosti zo Starého zákona z jeho činov. Jednou z najzaujímavejších je ikona Veľký Deésis umiestnená na zábradlí chóru. Zobrazuje Krista v strede sediaceho na tróne a po stranách nebeské sily a zástupy svätých v postoji prosebnej modlitby ku Kristovi. Zaujímavá ikona Krstu Krista v Jordáne, nazývaná aj Bohozjavenie, predstavuje odklon ľudového majstra od zaužívaných pravidiel. Prejavuje sa to zobrazením Krista bez svätožiary, jeho menšej postavy v porovnaní so zobrazeným Jánom Krstiteľom, či vodou nedotýkajúcou sa nôh obidvoch postáv. Menované ikony pochádzajú zo 16. storočia a pravdepodobne tvorili súčasť jedného ikonostasu. V tak zachovanom stave a v takom počte sa nikde na Slovensku podobný ikonostas z tohto obdobia nenachádza.
Taktiež sa v chráme nachádza kríž namaľovaný v 17. storočí, ikona Ukrižovania z 19. storočia, či ikona Umučeného Krista z 18. storočia. V strede ikony sa nachádza Kristus s ranami po umučení a okolo neho sú znázornené predmety, ktoré s jeho umučením súvisia. Väčšie opravy chrámu boli vykonané v rokoch 1965 – 1970. V roku 2003 boli opravené základy chrámu a v roku 2006 bola zreštaurovaná veža. V roku 2010 bolo zrekonštruované ostatné opláštenie chrámu a elektroinštalácia.

Bohoslužby:
nedeľa: o 7.30 hod., nasledujúci týždeň 11.00 hod.,každý štvrtok: o 16.30 hod.
sviatky: o 15.00 hod., alebo 16.30 hod.

Adresa

Naša adresa:

Gréckokatolícky farský úrad Kružľov 76, 086 04, Slovakia

GPS:

49.28895838307, 21.155309870213

Plan My Route

Výpis pohľadávok

Vzor fontu použitého textu

Nárok na položku
Kliknutím na tlačidlo zobrazíte mapu.

Napísať recenziu

Price
Location
Staff
Services
Food
Publikujem...
Vaše hodnotenie bolo úspešne odoslané
Prosím vyplňte všetky polia
Captcha check failed