Evanjelický a. v. kostol je, po rímskokatolíckom kostole, druhou najstaršou stavbou v meste. S jeho výstavbou sa začalo v nedeľu 25. apríla 1784, kedy bol po službách Božích položený základný kameň. Staviteľom kostola bol revúcky mlynár Andrej Rozmus. Napriek tomu, že výstavbu kostola spomalil požiar, ktorý za­chvá­til mesto v apríli 1785, stavba bola dokončená ani nie za poldruha roka. Chrám bez veže posvätil jelšavský kňaz Pavol Valaský dňa 16. októbra 1785. S vý­stavbou veže sa začalo v roku 1787 a osadením kríža dňa 17. júla 1788 bola výstavba ukončená.

Veľkou ozdobou dejín evanjelického a. v. kos­tola je 16. september 1862, kedy v ňom bolo slávnostne otvorené Slovenské evan­jelické a. v. gymnázium – Prvé slovenské gymnázium. Tejto udalosti je pri vstupe do kos­tola venovaná bronzová pamätná tabuľa, ktorá bola odhalená pri príležitosti celonárod­nej spo­mienky venovanej 130. výročiu založe­nia gym­názia.

V areáli evanjelického a. v. kostola sa nachá­dza historická budova evanjelickej fary, v sú­časnosti Zborový dom. Faru postavili v rokoch 1785 – 1786. Rozsiahlejšiu prestavbu na nej urobili v roku 1906 a v rokoch 1995 – 1996.

Návštevník mesta môže vystúpiť na kostolnú vežu, ktorá je vysoká 49,16 m a umožňuje pokochať sa výhľadom na malebnú prírodu Stolických vrchov.

Zdroj textu: Propagačný materiál „Evanjelický a. v. kostol a evanjelická a. v. fara„, 2017

Fotografie: Maroš Detko

Adresa

Naša adresa:

Francisciho 310/19

GPS:

48.684836, 20.110938

Email:

-

Plan My Route

Výpis pohľadávok

Vzor fontu použitého textu

Položka už bola vyžiadaná
Kliknutím na tlačidlo zobrazíte mapu.

Napísať recenziu

Price
Location
Staff
Services
Food
Publikujem...
Vaše hodnotenie bolo úspešne odoslané
Prosím vyplňte všetky polia
Captcha check failed