Gréckokatolícky drevený chrám sv. archanjela Michala, 1718, NKP

Gréckokatolícky drevený chrám v obci Uličské Krivé bol postavený v roku 1718. Je venovaný sv. archanjelovi Michalovi. V kresťanstve je Michal považovaný predovšetkým za premožiteľa diabla v podobe draka, ako aj za vodcu nebeských vojsk, ktoré stoja na východe pred Božím trónom. Už veľmi skoro sa Michal zobrazoval ako ochranca brány do raja.

Počas druhej svetovej vojny, v roku 1944, bol tento chrám značne poškodený. Jeho architektonické riešenie vyvoláva dojem masívnosti. Drevený chrám v obci Uličské Krivé bol vystavaný v zrubovom štýle na kamennom základe. Pozostáva zo svätyne, chrámovej lode a predsiene. Chrám má dve veže. Vyššia veža je nad predsieňou, nižšia veža je nad svätyňou. Každá chrámová veža má kupolu a trojramenný železný kríž. Chrámové veže a chrámová strecha sú pokryté štiepanými drevenými šindľami. Vo vyššej veži chrámu visia tri zvony. Najstarší z nich pochádza z roku 1811. Hlavný vchod do chrámu je zo západnej časti do predsiene.

Chrám má ikonami ozdobenú stenu s tromi dvermi, ktorá stojí medzi chrámovou vežou a svätyňou. Tento ikonostas pochádza z 18. storočia. Pozostáva z piatich radov ikon. V hlavnom rade ikonostasu sú nasledovnú ikony: sv. Mikuláš z Myry, sv. Bohorodička Hodegetria (ukazovateľka cesty), Kristus Učiteľ a Majster, Zbor archanjela Michala. Cárske dvere pozostávajú z dvoch krídel s vyobrazeniami Kristovho rodokmeňa (tzv. „Jesseho strom“). Na ostení cárskych dverí je znázornený naľavo sv. Bazil Veľký a napravo sv. Ján Zlatoústy. Nad hlavným radom ikonostasu je rad ikon veľkých byzantských sviatkov s ikonou Poslednej večere. Nad radom ikon sviatkov je rad svätých apoštolov s ikonou Kristus Veľkňaz s Božou Matkou a Jánom Krstiteľom. Nad radom svätých apoštolov je rad starozákonných prorokov. Z priestorových dôvodov na tomto ikonostase chýba kríž. Piaty rad ikon sa nachádza pod hlavným radom ikonostasu. V ňom sú nasledovné ikony: Zjavenie sa sv. Mikuláša trom vojvodom, modliaca sa Božia Matka (Oranta), sv. Peter a sv. Pavol.

Na bočných stenách chrámovej lode visí niekoľko vzácnych ikon: sv. archanjel Michal, Kristus s nebeskými silami, Božia Matka Hodegetria (ukazovateľka cesty) s niekoľkými scénami z jej života na okrajoch ikony. Osobitnú pozornosť si zaslúži Mandylion – Kristova tvár na obruse na zábradlí chóru. Vo svätyni za ikonostasom je oltár s nádhernou ikonou Piety, teda Bohorodičky, ktorá drží v náručí telo mŕtveho Krista. Tieto ikony pochádzajú zo 16. a 17. storočia. Patrili pravdepodobne k mobliáru predošleho chrámu. Ikonostas bol kompletne reštaurovaný v rokoch 1988 až 1992.

Bohoslužby:
nedeľa: 8.00 hod. alebo 11.15 hod.
cez týždeň: vo štvrtok o 9.00 hod. alebo o 16.30 hod.

Adresa

Naša adresa:

Gréckokatolícky farský úrad Ulič 241, 067 67

GPS:

48.990512087, 22.437050497

Telefón:
Plan My Route

Výpis pohľadávok

Vzor fontu použitého textu

Nárok na položku
Kliknutím na tlačidlo zobrazíte mapu.

Napísať recenziu

Price
Location
Staff
Services
Food
Publikujem...
Vaše hodnotenie bolo úspešne odoslané
Prosím vyplňte všetky polia
Captcha check failed