Gréckokatolícky drevený chrám svätého Bazila Veľkého, 1730, NKP

Krajné Čierno je filiálku starobylej farnosti Ladomirová. Drevený chrám bol v obci postavený v roku 1730. Zasvätený je sv. Bazilovi Veľkému – jednému z najvýznamnejších východných svätcov. V čase druhej svetovej vojny, v bojoch o Dukliansky priesmyk, bola obec, ale aj chrám značne poškodený. Opravovaný bol v rozpätí rokov 1947-1948.

Chrám je osadený na kamennom základe. Je trojdielny, trojpriestorový, trojvežový s troma krížmi. Hlavná veža vyrastá z predsiene. Na vrchu každej z troch veží je osadený trojramenný kríž. Vo veži je zavesený jeden zvon z roku 1876.
Ikonostas (NKP) v chráme má štvorradovú architektúru na štyroch poschodiach. Pochádza z čias výstavby chrámu, z 18. stor., niektoré ikony zo 17. stor. V prvom rade je netypicky päť ikon: Nanebovstúpenie Pána, sv. biskup Mikuláš,

Bohorodička Hodigitria, Kristus Učiteľ, sv. Bazil Veľký. Taktiež netypicky je tu namiesto troch len dvoje dverí v hlavnom rade, diakonské a cárske. Osadené sú iba dvojkrídlové cárske dvere, vybavené šiestimi medailónmi (štyria evanjelisti a hore dva medailóny Zvestovania). Druhý rad je rad sviatkov v strede s ikonou Poslednej večere. Tretí apoštolský rad obsahuje šesť ikon s dvojicami postáv. Uprostred je ikona Krista Veľkňaza. Štvrtý rad prorokov pozostáva zo šiestich osobitných medailónov s dvojicami postáv. Ikonostas je uprostred hore ukončený klasickým spôsobom, Ukrižovaním Krista s Máriou a sv. apoštolom Jánom.

Vzácna je aj ikona Snímania z kríža na prestole vo svätyni zo 17. stor. Posledné reštaurovanie ikonostasu sa uskutočnilo v rokoch 2000 – 2005.

Drevený chrám v Krajnom Čiernom patril medzi sto najohrozenejších pamiatok sveta, aj vďaka tomu sa podarilo získať dostatok finančných prostriedkov na opravu chrámu v rokoch 2000 – 2004.

Bohoslužby:
nedeľa: o 8.00 hod., nasledujúci týždeň 9.30 hod., alebo 11.00 hod.

Adresa

Naša adresa:

Gréckokatolícky farský úrad, Ladomirová 134, 090 03

GPS:

49.350479188, 21.663386116

Telefón:
Plan My Route

Výpis pohľadávok

Vzor fontu použitého textu

Položka už bola vyžiadaná
Kliknutím na tlačidlo zobrazíte mapu.

Napísať recenziu

Price
Location
Staff
Services
Food
Publikujem...
Vaše hodnotenie bolo úspešne odoslané
Prosím vyplňte všetky polia
Captcha check failed