Gréckokatolícky drevený chrám svätého Juraja, 1792, NKP

Na svahu nad obcou Jalová bol v roku 1792 postavený malý, pre vtedajší počet obyvateľov dostačujúci, gréckokatolícky chrám. Bol zasvätený sv. veľkomučeníkovi Jurajovi. Vo väčšom rozsahu bol opravovaný už v roku 1831. Tento chrám patril tiež k tzv. „chrámom v kožuchu“, bol omietnutý a obielený. V roku 2002 došlo k rozsiahlym opravám v chráme, bol kompletne obnovený, ale už neomietnutý.Je to chrám jednoduchej zrubovej konštrukcie, postavený na kamennom základe. Zo stavebného hľadiska ide o klasický trojpriestorový, trojdielny, dvojvežový chrám s dvoma kovovými krížmi. Hlavná veža má stĺpovú konštrukciu a je zakončená cibuľkou, na ktorej je osadený trojramenný kríž. Malá veža nad svätyňou je zakončená taktiež trojramenným krížom. Obidva veže ako aj strecha sú pokryté šindľom. Vchod je iba jeden zo západnej strany. V hlavnej veži sú dva zvony. Jeden je z roku 1908, druhý bol preliaty v roku 2001.
Ikonostas má päťradovú architektúru s ikonami umiestnenými na piatich poschodiach. Pochádza zo 17. stor. Prvý rad pozostáva zo štyroch hlavných ikon sv. biskupa Mikuláša, Bohorodičky Hodigitrie, Krista a sv. veľkomučeníka Juraja. Zaujímavosťou tohto ikonostasu je, že ikony svätcov v hlavnom rade sú osadené z priestorových dôvodov kolmo na ikonostas. Pod hlavným radom na predeloch sa nachádzajú ikony sv. Petra a Pavla, Ochrany Presvätej Bohorodičky, sv. Mikuláša a Krista Veľkňaza (?). Diakonské dvere sú bez krídel. Cárske dvere sú dvojkrídlové so šiestimi medailónmi (štyria evanjelisti a hore dva medailóny Zvestovania). Druhý je rad sviatkov a tretí rad apoštolov. V strede tretieho radu je ikona Krista Veľkňaza. Štvrtý rad obsahuje štyri medailóny s dvojicami postáv prorokov, ktoré sú však pre nedostatok miesta rozložené na strope. Ikonostas je ukončený krížom a postavami Bohorodičky a sv. evanjelistu Jána.

Bohoslužby:
nedeľa: o 11.30 hod.
sviatky: o 8.00 hod. alebo 09.00 hod.

 

Adresa

Naša adresa:

Gréckokatolícky farský úrad Stakčín Švermova 148/9, 067 61, Stakťín, Slovensko

GPS:

49.040826741, 22.235457333

Plan My Route

Výpis pohľadávok

Vzor fontu použitého textu

Nárok na položku
Kliknutím na tlačidlo zobrazíte mapu.

Napísať recenziu

Price
Location
Staff
Services
Food
Publikujem...
Vaše hodnotenie bolo úspešne odoslané
Prosím vyplňte všetky polia
Captcha check failed