Gréckokatolícky drevený chrám svätej Paraskevy, 1705, NKP

Drevený gréckokatolícky chrám svätej Paraskevy bol postavený v roku 1705. Paraskeva bola dcérou bohatých kresťanských rodičov v Ikóniu. Po ich smrti zdedila veľký majetok, ktorý rozdávala chudobným. Pretože sa zaviazala sľubom čistoty, odmietala všetkých uchádzačov o svoju ruku. Za Diokleciánovho prenasledovania bola obžalovaná z kresťanstva a uvrhnutá do väzenia. Po hrozných mučeniach ju dal vladár sťať mečom.

Koncom druhej svetovej vojny bola obec značne zničená a chrám poškodený. V rámci jeho obnovy bola architektúra chrámu rozšírená o dve bočné kaplnky, čím pôdorys nadobudol tvar kríža, čo je medzi drevenými chrámami na východe Slovenska unikát. Posledné reštaurovanie exteriéru sa uskutočnilo v rokoch 2001 – 2002 výmenou plášťa a strešnej krytiny.
Chrám je päťdielny, päťpriestorový, postavený na nízkom kamennom základe. Je ozdobený troma vežami a piatimi krížmi. Telo chrámu i steny veží sú opláštené vertikálne ukladanými doskami a lištami. Celý chrám je zakrytý dreveným štiepaným šindľom. Podľa zoznamu z roku 1915 tu boli pôvodne štyri zvony. V súčasnosti je vo veži už iba jeden zvon z roku 1790.
Po vstupe do chrámu sa nachádzame v predsieni. Môžeme tu vidieť letopočet 1705, označujúci dokončenie a posvätenie chrámu. Z predsiene je prístupný chór, nachádzajúci sa na západnej strane lode.

Ikonostas v tomto chráme má päťradovú architektúru. Je národnou kultúrnou pamiatkou s ikonami umiestnenými na piatich poschodiach. Pochádza z druhej polovice 18. storočia. Hlavný rad obsahuje zľava ikony svätého biskupa Mikuláša, Bohorodičku Hodigitriu, Krista Učiteľa a patrocinálnu ikonu svätej Paraskevy. Uprostred sú dvojkrídlové cárske dvere so šiestimi medailónmi, z toho sú štyri medailóny evanjelistov a dva medailóny Zvestovania. Na ostení dverí na severnej strane je zobrazený svätý Bazil Veľký, na južnej svätý Ján Zlatoústy. V oblúkovom nadpraží dverí nad nimi sa nachádza Božie Vtelenie, po stranách s anjelmi – nebeskými silami.

Druhý rad sviatkov obsahuje od severnej steny ikony: Narodenie Presvätej Bohorodičky, Uvedenie Bohorodičky do chrámu, Narodenie Krista, Krst Krista, Zvestovanie, Vstup Krista do Jeruzalemu. Rad sviatkov rozdeľuje ikona Poslednej večere a pokračuje ikonami: Vzkriesenie, Nanebovstúpenie Pána, Zoslanie Svätého Ducha, Svätá Trojica, Premenenie Pána, Ochrana Presvätej Bohorodičky.

V treťom rade nad cárskymi dverami vidíme ikonu Malý Deésis zahrňujúcu Krista Veľkňaza, sprevádzaného Presvätou Bohorodičkou a svätým Jánom Krstiteľom. Od ikony Deésis k severnej stene vidíme svätého Petra zobrazeného s kľúčom a obráteným krížom, svätého Matúša, svätého Marka, svätého Andreja, svätého Jakuba Zebedejovho a svätého Tomáša. Od stredu k južnej stene rad apoštolov pokračuje ikonami svätého Pavla, Jána, Lukáša, Šimona, Bartolomeja a svätého Filipa.
Štvrtý rad prorokov je na identifikovanie najzložitejší. Skladá sa zo šiestich kruhových medailónov s dvojicami postáv v osobitných nadstavcoch. Od stredu k severnej stene sa nachádzajú proroci Mojžiš a Áron. Ďalší štyria proroci sa nedajú identifikovať. Od stredu k južnej stene vidíme kráľa Dávida a Šalamúna, dvoch neznámych prorokov so všeobecným atribútom – zvitkom, ďalej proroka Izaiáša a proroka Daniela.

Vrchol ikonostasu tvorí trojramenný kríž s Ukrižovaním, po stranách s Bohorodičkou na severnej strane a svätým evanjelistom Jánom na juhu. Zachovalý piaty, najspodnejší rad, nazývaný predely, pozostáva z ikon (zľava): Útek do Egypta, Svätí apoštoli Peter a Pavol, Božie Vtelenie (Oranta) a ikona Svätej Paraskevy.

Vzácne sú aj samostatné ikony v tomto chráme. Patria medzi ne Muž bolesti na žertveníku i Najsvätejšia Trojica na prestole vo svätyni. Neprehliadnuteľná je ikona Posledného súdu, rozmerná ikona svätej Paraskevy s výjavmi z jej života a ďalšie ikony v lodi chrámu.

Bohoslužby:
nedeľa: v lete o 9.30 hod.

Adresa

Naša adresa:

Gréckokatolícky farský úrad, Kapišová 3, 090 01

GPS:

49.364658476, 21.615749153

Plan My Route

Výpis pohľadávok

Vzor fontu použitého textu

Položka už bola vyžiadaná
Kliknutím na tlačidlo zobrazíte mapu.

Napísať recenziu

Price
Location
Staff
Services
Food
Publikujem...
Vaše hodnotenie bolo úspešne odoslané
Prosím vyplňte všetky polia
Captcha check failed