1. História
Hrad Revište bol pomenovaný podľa zeme Revištka, ktorá sa v prameňoch spomína už v roku 1228 ako „terra Ryvchka“. Prvú písomnú správu o hrade máme z roku 1331, no hrad bol o niečo starší a jeho vznik mohol súvisieť s potrebou obrany prístupovej cesty do dŕžav známeho Matúša Čáka Trenčianskeho. Vlastníkom Revištského hradu a panstva bol v 14. a 15. storočí kráľ i šľachtici, ktorí ho dostávali do držby za významné služby či ako záloh. V druhej polovici 15. storočia získal hrad Urban Dóci z Veľkej Lúče, jágerský biskup a pokladník kráľa Mateja Korvína. Jeho potomkovia si ho udržali až do roku 1648, keď vymreli po meči. Neskôr spravoval hrad spolu s panstvom Hlavný komorskogrófsky úrad v Banskej Štiavnici, ktorý využíval husté lesy panstva na zásobovanie banských a hutných prevádzok veľkým množstvom dreva. V roku 1674 dobýjali hrad povstalci Imricha Tököliho. Štiavnická komora dala hrad opraviť a ešte koncom 17. storočia tu boli ubytovaní komorskí úradníci, ktorí riadili chod panstva. Hrad stratil obrannú i správcovskú funkciu počas stavovského povstania Františka Rákociho v rokoch 1703 – 1711. V neskorších účtoch opráv sa už hrad nespomínal a v opise panstva z roku 1801 sa uvádza, že už viac ako sto rokov nie je obývaný a stal sa ruinou.

2. Stavebný vývoj
Revištský hrad stojí na skalnom výbežku pohoria Vtáčnik nad údolím Hrona vo výške 314 m. n. m. Budovaný bol postupne v 14. až 18. storočí. Najstaršie, stredoveké hradné jadro tvorila severná obytná veža spolu s priľahlým palácom. V 15. a 16. storočí sa postupne dobudoval severný i južný palác. V časoch tureckého nebezpečenstva bola k hradnému jadru pristavaná kruhová delová bašta s padacím mostom a ďalšie objekty, tzv. dolného hradu. Tvorila ho vstupná brána s padacím mostom, malá obranná bašta, nazývaná fortnička, ďalej strážnica a na nádvorí boli aj stajne pre dvanásť koní. Nad strážnicou sa nachádzal pravdepodobne aj ďalší delostrelecký post, ktorého delo pokrývalo prístup k hradu.

3. Hrad v 21. storočí
Do roku 2011 neprebehli na hrade väčšie záchranné práce a jeho múry sa začali postupne strácať v teréne. V spomínanom roku vzniklo naše občianske združenie na záchranu Revišťa a ešte v lete bol hrad vyčistený od náletovej zelene. V roku 2012 sme začali s prácami na odstraňovaní závalu pri vstupnej bráne a domurovali sme severozápadné nárožie predhradia. Nasledovali práce na stabilizácii južnej a západnej strany paláca a dobudovanie západnej hradby predbránia. V spolupráci s archeológmi sme odťažovali sutinové závaly v južnom i severnom paláci a v delovej bašte. Výsledkom týchto snáh bol aj významný nález neskorogotického portálu s erbom rodu Dóciovcov a s letopočtom 1547 z čias, keď hrad vlastnil Mikuláš Dóci. V roku 2018 sme pracovali na konzervácii severnej veže, znižovaní sutinových závalov v palácoch a pokračovalo sa aj v murovaní parkánového múru a parkánovej veže na východnej strane. Zároveň prebiehali práce na stabilizácii a domurovaní západného múru. Veľká časť prác sa zameriavala aj na severnú vežu, kde sme budovali podlahu a schodisko do 3. podlažia. Veža má už čoskoro slúžiť ako výhliadka, z ktorej bude môcť návštevník sledovať široké okolie podobne ako niekdajší strážcovia Pohronia.

4. Prístup k hradu
Prístup na hrad je veľmi jednoduchý. Medzi Bzenicou a Žarnovicou sa nachádza výjazd z cesty R1 na cestu 65 a cez križovatku a nadjazd na cestu 2519 k Revištskému Podzámčiu (časť Žarnovice). V Revištskom Podzámčí vedie cesta dolinou popri Revištskom potoku až k označenému parkovisku, ktoré sme vybudovali pre návštevníkov. Od parkoviska vedie značkovaná turistická trasa so žltými značkami, ako aj náučný chodník „Majitelia hradu Revište“. Vzdialenosť hradu od parkoviska je len 400 m po upravenej lesnej cestičke. Z horného hradu je krásny výhľad na údolie Hrona, Žiarskú kotlinu a Štiavnické vrchy. Ak budete pokračovať po žltej značke, dostanete sa na hrebeň horského výbežku, kde na jeho južnom konci stojí hrad a severne od hradu, asi 10 minút chôdze, je skalná vyhliadka Veľká skala. Z tejto vyhliadky je krásny pohľad nielen na veľkú časť stredného Pohronia, ale aj na hrad Revište.

Plan My Route

Výpis pohľadávok

Vzor fontu použitého textu

Položka už bola vyžiadaná
Kliknutím na tlačidlo zobrazíte mapu.

Napísať recenziu

Price
Location
Staff
Services
Food
Publikujem...
Vaše hodnotenie bolo úspešne odoslané
Prosím vyplňte všetky polia
Captcha check failed