Myšlienka založenia múzea v Zlatých Moravciach vznikla v archeologickej a historickej spoločnosti s blížiacim sa tisícročným výročím príchodu Maďarov do Karpatskej kotliny.

Múzeum pod názvom Tekovské múzeum slávnostne založili v župnej zasadacej sieni 12. mája 1896. Zbierky – dar statkára Alexandra Dillesza a knižnicu umiestnili do župného archívu. Rozvoj múzea v nasledujúcich rokoch bol nepatrný a zlepšenie nepriniesol ani vznik 1.ČSR, naopak , po zrušení Tekovskej župy so sídlom v Zlatých Moravciach r. 1922 múzeum najprv poštátnili a potom r. 1924 zbierky previezli do štátneho múzea v Nitre. Od toho roku je osud zbierok Tekovského múzea spojený so zbierkami múzea v Nitre a tak sa obe 2. septembra 1951 stali súčasťou zbierok novovzniknutého krajského múzea v Bojniciach.

Súčasné múzeum vzniklo 11. októbra 1947 s úlohou zhromažďovať umelecko-historické a prírodovedné pamiatky z územia vtedajších okresov Zlaté Moravce a Vráble. Po vrátení pôvodných zbierok múzea z Bojníc sa do roku 1955 podarilo múzeum pripraviť tak, že v auguste 1955 ho mohli slávnostne sprístupniť. Múzeum umiestnili do prízemia kaštieľa rodiny Migazzi, kde sídli dodnes.

Expozície múzea majú vlastivedný charakter. Rešpektujú stav zbierkového fondu, pričom temer všetky zbierky sú vystavené. V prírodovednej expozícii dominuje mineralogická zbierka z horného Požitavia, zaujímavé sú najmä obrovské drevné opály a zlatinky. V spoločensko-vednej expozícii sú zastúpené zaujímavé archeologické, historické a etnografické predmety z Požitavia.

 

Otváracie Hodiny

Pondelok

08.00 - 16.00

Utorok

08.00 - 16.00

Streda

08.00 - 16.00

Štvrtok

08.00 - 16.00

Piatok

08.00 - 16.00

Sobota

zatvorené

Nedeľa

zatvorené

Obed: 11.30 - 12.00

Naplánuj moju cestu

Výpis pohľadávok

Vzor fontu použitého textu

Položka už bola vyžiadaná
Kliknutím na tlačidlo zobrazíte mapu.

Napísať recenziu

Price
Location
Staff
Services
Food
Publikujem...
Vaše hodnotenie bolo úspešne odoslané
Prosím vyplňte všetky polia
Captcha check failed
0,00 €
od:
september 4, 2019
do:
október 31, 2019
Špeciálna Ponuka

Obnovené reštaurovaním. Reštaurátorské práce Mgr. Lívie Šumichrastovej

V múzeu sú uložené predmety umeleckej a historickej hodnoty. Získali, ale i získavajú sa zberom, kúpou, darom a pod. Častokrát sú nadobudnuté predmety znehodnotené zlým spôsobom zaobchádzania s nimi, neodbornou starostlivosťou, či uskladnením v nevyhovujúcich podmienkach. O ich navrátenie do pôvodného stavu bez toho, aby sa znížila ich originálna podstata sa stará reštaurátor. V Ponitrianskom múzeu „zachraňuje“ takmer tridsať rokov zbierkové predmety, ktoré poznačil zub času, Lívia Šumichrastová, ktorá vyštudovala reštaurovanie pod vedením prof. Jána Gazdíka na SUPŠ v Bratislave. Zo začiatku sa v múzeu venovala viac výtvarným prácam a tvorbe propagačných materiálov. Po ukončení štúdia na Výtvarnej katedre UKF v Nitre sa od roku 2008 prednostne venuje reštaurovaniu polychrómových drevených plastík a obrazov na nosičoch plátno a drevo. Spolupracuje i s odbornými pracovníkmi pri vyhotovovaní kresbovej dokumentácie do archeologických nálezových správ.

Prečítajte si viac