Je regionálna galéria s krajskou pôsobnosťou pre Žilinský samosprávny kraj založená v roku 1965, orientuje  sa predovšetkým na tvorbu, ochranu, dokumentáciu a sprístupňovanie zbierok z oblasti výtvarného umenia a vizuálnej kultúry. Zbierkový fond galérie tvorí viac ako  8 700 zbierkových predmetov vo výtvarných disciplínach: maliarstvo, sochárstvo, grafika, kresba, fotografia, umelecké remeslá, úžitkové umenie a grafický dizajn. Patrí medzi najvýznamnejšie verejné galerijné inštitúcie na Slovensku, dlhodobo si udržiava pozíciu druhej najnavštevovanejšej galérie na Slovensku. Galéria prevádzkuje deväť stálych expozícií, umiestnených v pamiatkových objektoch v troch okresoch Oravy. V Župnom dome v Dolnom Kubíne, na Slanickom ostrove umenia v Námestove a Galériu Márie Medveckej v Tvrdošíne.

V Župnom dome si popri krátkodobých výstavách môžete pozrieť stále expozície z vlastných zbierok:                                

 ▪ Staré umenie 15. až 19. storočia

Expozícia prezentuje súbor umeleckých diel, ktoré ťažiskovo vznikli na území tohto regiónu. Kolekcia obsahuje diela sakrálneho charakteru (najmä stredovekú tabuľovú maľbu, plastiku a barokové umenie) ako aj historické portréty predstaviteľov miestnej šľachty v časovom rozpätí od 15. do 19. storočia.

 ▪ Ikony

Počtom malá, no významom dôležitá kolekcia ikon, sa začala zberateľskou činnosťou profilovať už v prvých rokoch existencie Oravskej galérie. Súbor vystavených ikon rôznej proveniencie obsahuje 32 kusov, ktoré dokumentujú ikonomaľbu 17. – 19. storočia. Väčšina z nich pochádza z Grécka, ostatné vznikli na území Ruska a karpatskej oblasti.

 ▪ Slovenské výtvarné umenie 20. storočia

Kolekcia slovenského výtvarného umenia 20. storočia v zbierkach Oravskej galérie, do ktorej patria diela zakladateľov výtvarnej moderny, ale aj predstaviteľov nasledujúcich generácií sa v rámci regionálnych galérií u nás radí medzi najpočetnejšie a kvalitatívne najvýznamnejšie. Pri jej vybudovaní zohrala dôležitú úlohu skutočnosť, že oravskou inšpiráciou, hlavne v 20. storočí prešli takmer všetci významní maliari slovenskej výtvarnej kultúry. Expozícia prezentuje diela popredných autorov minulého storočia s presahom do súčasnosti a dokumentuje vývoj slovenského výtvarného umenia prostredníctvom najkvalitnejších ukážok z kolekcie.

▪ Tradičné ľudové umenie – výber

Tradičné ľudové výtvarné umenie ako typický prejav národnej kultúry, predstavuje významnú súčasť zbierok galérie a je jednou z primárnych oblastí, na ktoré sa v rámci svojho akvizičného programu špecializuje. Kolekcia obsahuje predovšetkým drevenú polychrómovanú plastiku, kamennú skulptúru a maliarsku tvorbu z 18., 19. a zač. 20. storočia, nielen z tohto regiónu, ale aj z ďalších oblastí Slovenska.

 ▪ Štefan Siváň  – rezbár z Oravy

Najmladšia expozícia je venovaná dielu jedného  z najvýznamnejších insitných sochárov na Slovensku Štefana Siváňa st. (1906 – 1995), z hornooravskej obce Babín. Expozícia predstavuje Siváňovo rozsiahle rezbárske dielo v reprezentatívnom výbere zo zbierok Oravskej galérie, v celej svojej námetovej a výrazovej rozmanitosti doplnené autorskými fotografiami Stanislava Bodoríka.

Galéria okrem stálych expozícií a krátkodobých výstav pripravuje pre svojich návštevníkov v Župnom dome kultúrne sprievodné podujatia (koncerty, komentované prehliadky) a edukačné programy pre organizované školské skupiny.

Otváracie Hodiny

Pondelok

zatvorené

Utorok

10:00 - 17:00

Streda

10:00 - 17:00

Štvrtok

10:00 - 17:00

Piatok

10:00 - 17:00

Sobota

10:00 - 17:00

Nedeľa

10:00 - 17:00

Plan My Route

Výpis pohľadávok

Vzor fontu použitého textu

Položka už bola vyžiadaná
Kliknutím na tlačidlo zobrazíte mapu.

Napísať recenziu

Price
Location
Staff
Services
Food
Publikujem...
Vaše hodnotenie bolo úspešne odoslané
Prosím vyplňte všetky polia
Captcha check failed