Pamätný kameň sa nachádza v katastri obce Oravský Podzámok v tzv. kameňových lesoch bývalého Oravského komposesortátu. Dnešná podoba miesta jeho osadenia je trochu iná a privedie nás k nemu stará lesná cesta. Tvorený je pieskovcom opracovaným do tvaru kvádra, na ktorom sú z obidvoch strán vytesané slovenské texty. Na čelnej strane stojí: „Exkursia riaditeľov čsl. št. lesov a statkov za vedenia p. gen. riaditeľa Dr. Ing. Karola Šimana do lesov Oravského komposesorátu v septembri 1930″. Na zadnej strane sú uvedené mená účastníkov exkurzie – jedného z viacdňových stretnutí ústredného vedenia niekdajších Československých štátnych lesov a majetkov (ČSLM) s predstaviteľmi svojich dvanástich riaditeľstiev z Čiech, Moravy, Sliezska, Slovenska a Podkarpatskej Rusi, konaného v septembri 1930 v Oravskom Podzámku. Súčasťou programu exkurzie boli diskusie ohľadne postupných krokov a opatrení na zlepšenie systému lesného hospodárenia realizovaných v rokoch 1925-1930, terénne prehliadky porastov, objektov a zariadení. Kameň pochádza z obdobia, kedy na čele Riaditeľstva Oravského komposesorátu stál Ing. Nikodém Panák a jeho zástupcom bol Ing. Andrej Kavuljak. Oravský komposesorát spravoval 32.806 ha, z ktorých až 85% tvorili lesy spravované šiestimi lesnými správami (Habovka, Mútne, Oravský Podzámok, Párnica, Polhora, Zakamenné). Pamätný exkurzný kameň bol LESMI SR, š.p. vyhlásený za významné lesnícke miesto pri príležitosti 85. výročia jeho osadenia.

 

Adresa

Naša adresa:

027 41, Oravský Podzámok

GPS:

49.279774007346, 19.320255528637

Telefón:

-

Plan My Route

Výpis pohľadávok

Vzor fontu použitého textu

Položka už bola vyžiadaná
Kliknutím na tlačidlo zobrazíte mapu.

Napísať recenziu

Price
Location
Staff
Services
Food
Publikujem...
Vaše hodnotenie bolo úspešne odoslané
Prosím vyplňte všetky polia
Captcha check failed