Pretórium je zamerané na prezentáciu krátkodobých výstav aktuálnych foriem súčasného domáceho a zahraničného umenia. Profiluje sa predovšetkým ako experimentálny priestor kurátorských a výskumných projektov, a tiež slúži na prezentáciu rozsiahlejších monografických výstav významných osobností slovenského vizuálneho umenia. Vernisáže výstav dopĺňa sprievodný program kurátorských a autorských komentovaných prehliadok, odborných prednášok a diskusií, tvorivých dielní a edukačných projektov. Moderný trojpodlažný výstavný priestor Pretória Stredoslovenskej galérie zahŕňa päť veľkých sál s celkovou rozlohou expozície 400 m2 – pôdorys na stiahnutie.

 

Budova Pretória (starej radnice) bola postavená ako súčasť mestského hradného areálu Banskej Bystrice po roku 1500. V pôvodne úradnej budove sa nachádzali pracovne richtára a mestského notára, siene pre zasadanie mestskej rady a väzenie situované v podzemí budovy. V druhej polovici 16. storočia sa realizovala rozsiahla prestavba objektu, na základe ktorej získala budova renesančný charakter s arkádovou loggiou. Po veľkom požiari v roku 1761 chátrala poškodená budova Pretória až do začiatku 19. storočia, keď začala slúžiť prevažne školským potrebám. Posledná rozsiahla rekonštrukcia starej radnice prebehla v roku 1944, keď bol neskorobarokový interiér prestavaný vo funkcionalistickom duchu. V roku 1951 bola v budove otvorená prvá expozícia múzea SNP. Oblastná galéria v Banskej Bystrici, dnešná Stredoslovenská galéria, získala budovu v roku 1969 a v roku 1970 v jej priestoroch sprístupnila prvú medzinárodnú výstavu.

 

 

Otváracie Hodiny

Pondelok

-

Utorok

10:30 - 12:00, 12:30 - 17:00

Streda

10:30 - 12:00, 12:30 - 17:00

Štvrtok

10:30 - 12:00, 12:30 - 17:00

Piatok

10:30 - 12:00, 12:30 - 17:00

Sobota

10:30 - 12:00, 12:30 - 17:00

Nedeľa

10:30 - 12:00, 12:30 - 17:00

Naplánuj moju cestu

Výpis pohľadávok

Vzor fontu použitého textu

Položka už bola vyžiadaná
Kliknutím na tlačidlo zobrazíte mapu.

Napísať recenziu

Price
Location
Staff
Services
Food
Publikujem...
Vaše hodnotenie bolo úspešne odoslané
Prosím vyplňte všetky polia
Captcha check failed
1,00 €
od:
22 októbra, 2019
do:
23 februára, 2020
Špeciálna Ponuka

Výstava / KERES KULTURA! / ROBÍME KULTÚRU! (súčasné umenie a rómska identita)

Výstava predstavuje tvorbu mladej generácie umelcov, ktorí pracujú s témou rómskej identity.
22. októbra 2019 – 23. februára 2020
Vernisáž výstavy 22. 10. o 17.00
Kurátorky: Emília Rigová, Petra Hanáková

Výstava KERES KULTURA! / ROBÍME KULTÚRU! (súčasné umenie a rómska identita) predstavuje tvorbu mladej generácie umelcov/umelkýň , ktorí/ktoré s témou, či, lepšie, v téme rómskej identity pracujú a kriticky ju reflektujú. Teda na rozdiel od množstva výstav skôr idylicky zameraného insitného umenia Rómov, nám ide o živé, diskurzívne, aktuálne súčasné umenie, ktoré sa na tradíciu odvoláva, ale v mnohom s ňou polemizuje, je voči nej aj značne kritické. Profesionálni rómski umelci/umelkyne sú dnes prirodzenou súčasťou scény, k svojmu rómstvu sa vzťahovať môžu i nemusia, tak ako sa k rôznym aspektom svojich identít vzťahujú/či nevzťahujú nerómski umelci. „Rómske umenie” podľa všetkého neexistuje (musel by to byť rasový koncept). Podobne ako neexistuje etnicky (či esenciálne) slovenské umenie. Existuje však umenie, ktoré svoju romacitu (slovacitu), svoje romipen kriticky reflektuje… Táto skúsenosť, domnievame sa, môže byť aj všeobecnejšie platná a prenosná.

 

Na (bývalom) Západe sa o rómskych témach, o „rómstve“ intenzívne diskutuje najmä v posledných rokoch ako o určitej univerzálnej metafore sveta v pohybe, skúsenosti nevraživosti a vyčlenenia aj v súvislosti s poslednými migračnými vlnami a šovinistickou ozvenou na ne. We Roma – znie názov jednej z aktuálnych kritických čítaniek súčasného umenia… Objavuje sa tiež analógia medzi Umelcom a Rómom (napríklad v rámci spoločného konceptu Bohéma), v oboch prípadoch ide o figúry vyčlenenia, inakosti, istej štrukturálnej i sociálnej odlišnosti.

 

Vzhľadom na viaceré „rómske“ výstavy v minulých rokoch (Vesmír je černý v MG Brno, Neviditeľné múzeum v bratislavskom tranzite, Vypovedaní vo VSG v Košiciach, neskôr v SSG v Banskej Bystrici) je naša výstava skôr syntetická. Nechceme sa voči predchádzajúcim výstavám vymedzovať, skôr z nich čerpať a na nich stavať. Byť istou sumou skúsenosti, tlmočenou jazykom súčasného umenia.

Samozrejme, že hovoriť v 21. storočí (i na umeleckom poli) o rómskej emancipácii je už povážlivo neskoro. Lepšie však neskoro, ako vôbec! Našou výstavou chceme urýchliť vývoj… Pomôcť majorite lepšie porozumieť svojej minorite a – predovšetkým – nájsť k (svojej) rómskej kultúre pozitívnejší vzťah. Vidieť ju aj niekde inde ako na smetiskách rómskych osád… Preto názov Keres Kultura! / Robíme Kultúru!

 

Naša výstava predstavuje tvorbu desiatich európskych umelcov/umelkýň pričom nejde o salónnu prehliadku, ale o konceptuálne/kurátorsky konzistentný celok, kde diela neškatuľkujeme pod nejaké ad hoc témy, ale témy samovoľne vyplývajú z konštelácií (susedstiev) diel a samozrejme i z daností jednotlivých výstavných priestorov. Vzniká tak určité rozprávanie, v ktorom sa divák/diváčka dozvedá: o traumatickej minulosti, ale aj o inšpiratívnej tradícii Rómov, o rómskych mýtoch a stereotypoch, o negatívnych majoritných prívlastkoch, tiež o ambivalencii rodinného či rodového predurčenia…

 

Výstava KERES KULTURA! je zároveň synergicky viazaná ku vzniku interdisciplinárneho „kabinetu“ so zameraním na rómske umenie a kultúru na pôde KVK PF UMB. Ambíciou je aktívne rozvíjanie akademického dialógu v rámci témy. Výstava  tak v sebe od začiatku nesie perspektívu možnej dlhodobejšej spolupráce dvoch verejných inštitúcií: univerzity a galérie. Zámerom kabinetu a teda aj plánovanej výstavy je nastolenie kritických otázok, týkajúcich sa limitov označenia „rómske umenie“. Aké sú (ak vôbec sú?) jeho charakteristické rysy? Kto a kde ich definuje?

//////

Vystavujúci autori: Delaine Le Bas, Denis Kozerawski, Emília
Rigová, Krzysztof Gil, Ľuboš Kotlár, Małgorzata Mirga-Tas, Robert Gabris, Sead Kazanxhiu, Selma Selman, Tamara Moyzes
Kurátorky: Emília Rigová, Petra Hanáková
Miesto: Pretórium, Nám. Štefana Moysesa 25, Banská Bystrica
Trvanie: 22. októbra 2019 – 23. februára 2020
Vernisáž: 22. 10. 2019 o 17.00 /utorok

Tešíme sa na Vašu návštevu!

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Výstava vznikla za podpory ERSTE Stiftung a je súčasťou aktivít novovzniknutého Kabinetu rómskeho umenia a kultúry na PF UMB.

Za podporu ďakujeme reštaurácii  firmám Alfa Bio, s. r. o., a Barzzuz, s. r. o., Banskobystrickému pivovaru, a. s.

Zriaďovateľom Stredoslovenskej galérie je Banskobystrický samosprávny kraj.

Prečítajte si viac