Tihányiovský kaštieľ je jednou z troch expozícií Stredoslovenského múzea a sídli v ňom prírodovedné oddelenie múzea. Návštevníkom ponúka počas celého roka možnosť navštíviť stálu prírodovednú expozíciu Príroda stredného Slovenska, ale aj neustále nové prírodovedné výstavy, pravidelné cykly prednášok, mnohé spoločenské a kultúrne podujatia s dôrazom na ekológiu a environmentálnu výchovu. V jarných a letných mesiacoch ponúka návštevníkom aj slovenský unikát – jediný pozorovací včelí úľ umiestnený priamo vnútri expozície múzea.

Prírodovedné oddelenie Stredoslovenského múzea vzniklo v roku 1972 a od roku 1989 sídli v pamiatkovo chránenej budove Tihányiovského kaštieľa v Radvani. Expozícia Príroda stredného Slovenska je tematicky členená do 8 výstavných miestností, z ktorých každá poskytuje prostredníctvom zastúpených živočíchov, rastlín, hornín, nerastov a skamenelín obraz o prírode 8 celkov bývalého stredoslovenského kraja. 2400 exponátov, množstvo fotografií a schém predstavuje typické ukážky najvýznamnejších prírodných a umelých ekosystémov.

Názorné naznačenia väzieb medzi jednotlivými prvkami ekologických systémov návštevníkom umožňujú pochopiť základné princípy ich fungovania. Účelom expozície je nielen pomôcť jej návštevníkom naučiť sa rozoznávať i menej známe druhy hornín, nerastov, rastlín a živočíchov (stavovce, bezstavovce), ale aj rozšíriť si vedomosti z oblasti ekológie a ochrany prírody.

Expozícia je koncipovaná na celú škálu environmentálnych problémov od prezentácie diverzity druhov, cez charakteristiku chránených území, až po ukážky zdrojov devastácie prírodného prostredia. Miestnosť venovaná prírode Tatier ponúka možnosť prehrať si hlasy vystavených živočíchov.

V audiovizuálnej sále múzea sa premietajú filmy pre žiakov a študentov, uskutočňujú sa prednášky, špecializované semináre pre učiteľov, premietanie diapásiem a diskusie na rôzne témy týkajúce sa problémov ochrany prírody.

Aktuálne informácie o výstavách a podujatiach v Tihányiovskom kaštieli nájdete vždy na
webovej stránke
Facebooku
Instagrame.

Otváracie Hodiny

Pondelok

-

Utorok

9:00 – 17:00

Streda

9:00 – 17:00

Štvrtok

9:00 – 17:00

Piatok

9:00 – 17:00

Sobota

-

Nedeľa

9:00 – 17:00

Kontaktujte majiteľa
Plan My Route

Výpis pohľadávok

Vzor fontu použitého textu

Položka už bola vyžiadaná
Kliknutím na tlačidlo zobrazíte mapu.

Napísať recenziu

Price
Location
Staff
Services
Food
Publikujem...
Vaše hodnotenie bolo úspešne odoslané
Prosím vyplňte všetky polia
Captcha check failed