Vodná stavba Krpeľany bola uvedená do prevádzky 5.12.1961 a je súčasťou tzv. Hornovážskej kaskády, ktorá pozostáva z 3 stupňov: Krpeľany – Sučany – Lipovec.
Účelom vodnej stavby je využívanie energie rieky Váh na výrobu el. energie v úseku medzi Kraľovanmi a Vrútkami, lokálna plavba a čiastočné zníženie prietokov veľkých vôd v koryte Váhu a priľahlom úseku, a to o kapacitu vodného diela. Pre energetické využitie sa odoberá vodnou elektrárňou Krpeľany max. 210 m3.s-1.
Stupeň Krpeľany pozostáva z nasledovných objektov: zemná hrádza, hať, elektráreň, jalový priepad, malá vodná elektráreň, odpadový kanál, úprava Váhu v zdrži a pod vodným dielom, 110 kV rozvodňa, čerpacia stanica Kraľovany. Zemná hrádza, hať a elektráreň prehradzujú údolie Váhu, čím vzdúvajú vodu a tým vzniká nádrž so zaplavenou plochou 1,26 km2, dĺžka vzdutia činí 5990 m, max. šírka zátopového územia je 510,0 m. Celkový objem nádrže (projektovaný stav) 8,333 mil. m3 je zmenšený v dôsledku usadzovania splavenín na 3,500 mil.m3 (zameranie v roku 1977).

Adresa

Naša adresa:

-

GPS:

49.132386, 19.091558

Telefón:

-

Email:

-

Plan My Route

Výpis pohľadávok

Vzor fontu použitého textu

Nárok na položku
Kliknutím na tlačidlo zobrazíte mapu.

Napísať recenziu

Price
Location
Staff
Services
Food
Publikujem...
Vaše hodnotenie bolo úspešne odoslané
Prosím vyplňte všetky polia
Captcha check failed