3,00 €
od:
2 novembra, 2018
do:
10 mája, 2019

Výstava Juraja Collinsy z rokov 1907 až 1963, ktorú pripravilo občianske združenie
Klub milovníkov umenia pri príležitosti 111. výročia umelca
narodenie v galérii Saris v Prešove, je prierezová práca
autor. Sada obsahuje viac ako 100 diel od niekoľkých súkromných
zberateľov väčšinou z koša a rodiny autora. Je to dôležitá a základná
Ochota vystavovateľov zdieľať je prezentácia vystaveného súboru
s verejnosťou o šperkoch svojich zbierok, bez ktorých by takéto výstavy nemohli
realizovať a práca umelca je len neúplná.
Významný slovenský maliar Juraj Collins začal s niekoľkými cenami
ocenený fotograf, ktorý maľoval od konca 30. rokov
a v menšej miere kreslenie. Ovplyvnená silnou tradíciou dnešnej tretej tretiny.
Century v Košiciach (hlavne Konstantin Kővári-Kačmarika)
a najmä jeho krátke, ale výtvarné školenie v Prahe
postupne sa stal vynikajúcim obrazovým maliarom
farebná paleta so špecifickým záujmom o vlastný citlivý prepis
občianske prostredie a intímnu intimitu pri hľadaní tém.
Významným prínosom výstavy z umeleckého maliarstva je prezentácia
fotografickú produkciu umelca po kosovskom premiére na východnom Slovensku
múzeum v roku 2017 predstavilo iba druhýkrát. Je k dispozícii
reprezentatívny 100-stranový katalóg.