0,00 €
od:
10 októbra, 2019
do:
15 decembra, 2019

Výstava realizovaná pri príležitosti 720. výročia udelenia mestských výsad prezentuje vzácne autentické mestské, obecné, školské, spolkové a iné historické kroniky zo zbierok Štátneho archívu Prešov.
Organizátori: Prešovský samosprávny kraj, Krajské múzeum v Prešove, Štátny archív v Prešove, Regionálne vzdelávacie centrum Prešov, Mesto Prešov a Park kultúry a oddychu Prešov.

Otvorenie výstavy: 30. 10. 2019 o 15:30 hod. v Krajskom múzeu v Prešove

Vstupné na otvorenie zdarma, v ostatných dňoch podľa cenníka KM:

Info