0,00 €
od:
6 mája, 2020
do:
24 mája, 2020

Poľovníctvo nie je len lov zveri, ale aj jej ochrana, chov a zušľachťovanie. Lov bol všeobecnou praktikou od praveku až do stredoveku. Výsadou vyvolených sa stal až neskôr – zúžil sa na vlastníkov lesov a pôdy a ich súhlas. V 50-tych rokoch 20. storočia poľovníctvo zľudovelo, s čím súvisel nárast poľovníkov z radov bežných občanov. V súčasnosti patrí riadenie poľovníctva Nitrianskeho okresu do pôsobnosti Obvodnej poľovníckej komory v Nitre. Výsledky chovateľskej práce poľovníkov, ktorých združuje, predstaví výstava Trofeje poľovnej zveri, ktorá bude otvorená 6.5. – 24.5.2020 v priestoroch Ponitrianskeho múzea v Nitre. Vystavované trofeje sú odrazom nielen samotnej úrovne genofondu, ale aj celého systému celoročnej starostlivosti o zver, ako zložky prírodného bohatstva Slovenskej republiky. Na výstave bude možné vidieť trofeje raticovej zveri (jelenej, danielej, srnčej, muflónej a diviačej) a lebiek šeliem ulovených v poľovníckej sezóne r. 2019/2020. Vystavené trofeje a sprievodný katalóg poskytujú prehľad o počte zveri v revíroch, správnom selektívnom love trofejových jedincov, ako i bodovanie trofejí a udeľovanie medailí. Trofeje dopĺňajú preparáty poľovných druhov zveri zo zbierok Ponitrianskeho múzea.

Autor článku: Mgr. Ľubica Packová-Zahradárová